Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „HTML oснови“

HTML Basics Course

В безплатния курс „HTML oснови“ се изучават основите на уеб програмирането. Разглеждат се начални понятия за уеб, като браузъри, уеб сървъри, системата клиент-сървър, инструменти за разработка, езика HTML и др. HTML се изучава из основи, като се набляга на правилното писане на HTML код и се разглеждат всички използвани тагове: линкове, заглавия, параграфи, таблици, форми, бутони, текстови полета, слайдъри, падащи менюта. Със задълбочените HTML уроци ще изградите добри представи за това какво е уеб, как функционира и как да работим с него.


Кога и как можете да се запишете?

Следващото издание на курса стартира на 12 октомври 2016 г. и може да се посещава присъствено като част от „Софтуерната академия на Телерик“ или онлайн - без приемни изпити и кандидатстване.


Онлайн обучение

Можете да се регистрирате свободно за онлайн участие в курса и да се обучавате дистанционно, като гледате видео уроците от курса и подготвяте и предавате задачите за домашно. Онлайн участниците, които предадат всички домашни в срок, могат да се явят на присъствен изпит, за да завършат успешно курса.За да можете да запишете онлайн следващите кусове в напраление „Уеб дизайн и UI технологии“, е необходимо да преминете успешно ипзита към курс „HTML основи“.


Усвоете основите на HTML. Регистрацията за онлайн участие в курса приключи 2016 г.

 Гледайте видео


Изисквания за участие в HTML уроците

  • Владеене на английски език поне на начално ниво
  • Добро ниво на ИТ грамотност
  • Добри математико-логически заложби
  • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса „HTML основи“?

Обучението за HTML основи перфектното място където младши разработчик да започне своето развитие като уеб програмист. Разглеждат се основите на HTML и уеб разработката.

По време на курса „HTML основи“:

  • Ще създадете своя първи уеб сайт
  • Ще разберете как работят уеб сайтовете

Курсът за HTML основи е полезен за всеки, който иска в бъдеще да се развива в разработка на уеб приложения, тъй като HTML е език, работещ еднакво добре на всички платформи и системи - от телефон до компютър.

Оценяване

Оценяването се осъществява посредством един практически изпит, който обхваща изучавания материал:

  • Тест по основи на уеб - състои се от 30 въпроса върху изучавания материал. Всеки въпрос изисква да се избере верния измежду няколко отговора. Тестът се прави присъствено на компютър, а оценяването е автоматизирано.

Участниците, които изкарат успешно резултати на изпита, имат възможност да продължат обучението си в „Академията на Телерик“ в следващия курс по уеб дизайн и UI технологии: „CSS стилизиране“.

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на Уеб дизайн и UI курса е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново