Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Учебна програма на курс "Мобилни приложения за iPhone и iPad"

Тема Разписание

Въведение в курса 
Въведение в iOS
Въведение в Swift


13 март 2017 г.
11:00 - 18:00 ч.

Функции в Swift
ООП със Swift

15 март 2017 г.
11:00 - 18:00 ч.

iOS 101 
Storyboards

17 март 2017 г.
11:00 - 18:00 ч.

Views and Controls
Навигация. Navigation controller.
Tabs. Drawers.
Notifications


20 март 2016 г.
11:00 - 18:00 ч.

App lifecycle
MVC
Dependency Injection

22 март 2017 г.
11:00 - 18:00 ч.

Асинхронни операции в iOS
SQLite
CoreData

24 март 2017 г.
11:00 - 18:00 ч.

HTTP
Gestures and Touch
Device APIs: camera, location 

27 март 2017 г.
11:00 - 18:00 ч.

Компоненто тестване 
CoreGraphics
Анимации

29 март 2017 г.
11:00 - 18:00 ч.

Демонстрация наживо: разработка на iOS приложение 

31 март 2017 г.
11:00 - 18:00 ч.

Защита на отборни проекти

3-4 април 2017 г.