Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс Разработка на софтуер в cloud среда

Software Development in the Cloud


Посредством курса “Разработка на софтуер в cloud среда” вие не само ще придобиете фундаментални знания, но и ще развиете практически умения за разработка на софтуер в облачна (cloud) среда.
Специално внимание се отделя на практическата разработка на приложения върху водещи публични cloud платформи: Amazon AWS (услугите Amazon EC2, Amazon SimpleDB, Amazon RDB, Amazon S3 и Amazon SQS),Google App Engine (App Engine Datastore, App Engine Blobstore и Google Cloud Storage), Windows Azure (Azure Tables, SQL Azure, Azure Blobs и Azure Queues) и AppHarbor (Cloudant, MongoDB и Redis).


Курсът приключи. Използвайте учебните материали, за да се научите да разработвате софтуер в облачна среда.

Гледайте видео лекциите


Какво включва курсът за cloud разработка?

  • Концептуален преглед на облачните инфраструктури, платформи и услуги за изграждане на големи дистрибутирани системи.
  • Ще се запознаете с идеята за виртуализация на всички нива, парадигмата "архитектура ориентирана към услуги" (SOA) и нейната имплементация в големите публични платформи за cloud услуги.
  • Научавате най-често предлаганите услуги в платформите за разработка в cloud среда: нерелационни (облачни) бази данни, релационни бази данни в cloud среда, услуги за съхранение на големи обекти и файлове (blob / file storage), опашки (queues) и други, както и програмните интерфейси за достъп до тях (SOAP и REST).
  • Типичните архитектури за cloud-базирани софтуерни системи и технологиите, които се използват за front-end, бизнес логика и back-end.

Курсът завършва с разработката на практически проект, който включва изграждане на цялостна cloud-базирана система с HTML5 базиран front-end, бизнес слой с REST интерфейс, изграден върху публични cloud услуги и back-end изграден върху нерелационни cloud бази данни и услуги за съхранение на обемни данни.


Формат и оценяване - курс Разработка на софтуер в облачна среда

Изисквания и формат

Препоръчително е участниците да притежават:

Базови познания по HTML5, JavaScript, AJAX и REST
Задълбочени познания по програмиране с някой от езиците Java, C#, PHP, Python, Ruby или JavaScript + Node.js.
Технически английски език

Курсът e с продължителност четири месеца. Обучението се проведе в периода март 2012 - юли 2012 в присъствена и онлайн форма. Курсът по Разработка на софтуер в облачна среда няма да се води през следващата учебна година. Всички лекции са публикувани под формата на video tutorials в секцията - видео материали.

Оценяване и сертификат

Оценяването по време на курса е базирано на практически проекти, тест и домашни задания.

Студентите, които успешно предадат всички домашни задания, разработят и защитят успешно практическите си проекти и се представят отлично на теста, ще получат сертификати за натрупаните познания и умения, подписани от лекторския състав.

Официална дискусионна група

Посетете дискусионната група на Cloud Development курса, ако имате въпроси или искате да споделите нещо по темата.