Telerik Academy

Архивни обучения

Макар и архивни в учебната програма на Академията, курсовете са актуални и днес и спокойно могат да се използват за самообучение. Възползвайте се от видео уроците и допълнителните ни учебни материали, за да придобиете нови умения или допълните знанията си, получени в Telerik Academy.

Независимо дали сте начинаещ или разполагате с предварителни познания, със сигурност има какво да научите от курсовете, водени досега в Академията. Архивните ни курсове обхващат разнообразие от теми и технологии, включвайки подробни видео лекции и практически съвети.


Програмиране

Курсовете от това направление ще ви дадат основни познания по програмиране и езика C#, писане на качествен код, обектно-ориентирано програмиране, структури от данни и алгоритми, бази данни. Те ще ви дадат необходимите знания за силен старт в сферата на разработка на софтуер.

Уеб дизайн и UI технологии

Обученията по уеб дизайн и UI технологии ще ви научат да създавате уебсайтове с HTML 5, CSS 3, JavaScript и XAML. 

Софтуерни технологии

В това направление ще получите специализирани знания в области като уеб услуги, мобилни приложения, разработка на софтуер в облачна среда. 

Осигуряване качеството на софтуера и автоматизирано тестване

Курсовете ще ви запознаят с основните практики и техники, използвани в процеса по осигуряване на качеството и автоматизираното тестване на софтуер. Обучението е подходящо за хора с базови познания по програмиране.

Личностни и бизнес умения

В основата на обученията от това направление е развитието на комуникативни и бизнес умения, които надграждат придобитите вече технически знания. Курсовете са с практическа насоченост.

Външни курсове

Обученията, които се водят от гостуващи лектори и са извън учебния план на Софтуерната Телерик Академия, следват изискванията на преподавателите, описани в страницата на съответния външен курс. Участниците имат възможност да избират между онлайн и присъствено участие по време на тези курсове, като следват инструкциите и критериите на лектора. 


Изпити и сертификати

Тъй като обученията са архивни, не провеждаме изпити върху тях. Препоръчваме ви да разгледате актуалните в момента програми на Академията за повече информация.Какво ново

Всички курсове за студенти


Всичко ново от Телерик Академия по имейл: