Telerik Academy

Сподели тази страница

Уеб разработка с Python и Django

Минало събитие

Семинарът за разработка на уеб приложения с Python и Django ще ви разкрие основите на езика Python (променливи, типове данни, оператори, функции, цикли, външни модули, изключения, стрингове, списъци и двойки, речници, множества, ООП).Ще опознаете в детайли средата за Django разработка (инсталиране, сървър за разработка, инструменти от командния ред).

Запознайте се с с популярната MVC платформа за уеб приложения (MVC framework) Django:

 • MVC модел; 
 • Инсталиране и настройка на Django;
 • Връзка към базата данни;
 • Модели на данните и ORM;
 • Изгледи, шаблони и форми;
 • Вграден административен интерфейс;
 • Настройка на URLs и други.Вижте видео от Django семинара


Програма на Django семинара

9:45 – 10:00

Регистрация

10:00 – 10:20

Откриване на семинара. План за деня

10:20 – 11:30

Въведение в Python (част I)
 • Инсталиране на Python и запознаване с командния интерпретатор
 • Изпълнение на Python програми
 • Променливи и базови типове
 • print и форматиране на низове
 • Оператори и функции

11:30 – 11:45

Почивка

11:45 – 12:30

Въведение в Python (част II)
 • Условно изпълнение
 • Цикли
 • Зареждане на допълнителни модули
 • try/except и управление на грешките

12:30 – 12:45

Почивка

12:45 – 14:00

Структурирани данни в Python
 • Низове и индексиране
 • Списъци и tuples
 • Речници
 • Множества
 • Обекти и обектно-ориентирано програмиране

14:00 – 15:00

Почивка за обяд

15:00 – 15:30

Основни концепции при създаване на уеб апликации
 • Рутиране на URLs
 • Визуализиранена страници
 • MVC концепция и Django

15:30 – 15:45

Почивка

15:45 – 17:00

Въведение в Django (част I)
 • Инсталиране на Django
 • Проекти и апликации в Django
 • Стартиране на сървъра за разработка

17:00 – 17:15

Почивка

17:15 – 18:30

Въведение в Django (част II)
 • Настройване на връзка към база данни
 • Достъп до данните - модели и ORM
 • Активиране и използване на admin апликацията
 • Настройване на URLs

18:30 – 18:45

Почивка

18:45 – 20:00

Въведение в Django (част III)
 • Създаване на изгледи
 • Синтаксис на шаблони
 • Зареждане и надграждане на шаблони
 • Работа със статични файлове
 • Форми
 • Форми базирани на модели
 • Дебъгване с Django Debug Toolbar

Лектори

 • Емил Филипов

  Python ентусиаст, занимаващ се с програмиране, системна администрация и компютърна сигурност под различни форми от над 10 години. Съучастник и създател на проекти, инструменти и библиотеки написани на Python. Понастоящем се подвизава като системен инженер и penetration tester в MTR Design (mtr-design.com).