Telerik Academy

Сподели тази страница

ИТ право за софтуерни инженери

Минало събитие

Продукт от работата на софтуерните разработчици са нематериални произведения плод на техния интелект и креативност. Независимо от езика на разработка или използваната технология софтуерните приложения са обект на правна защита. Семинарът на тема ИТ право за софтуерни разработчици ще запознае участниците с различните правни аспекти при разработване на софтуерни приложения, с авторското право върху софтуер и бази данни и практическите въпроси свързани с тях.

След семинара ще може да отговорите на следните въпроси:

  • Какво е авторско право?
  • Как възниква авторското право и какъв е неговия обхват?
  • Какво е значението на различните лицензи и договори за предоставяне право на ползване върху софтуерни продукти, бази данни и т.н.?
  • Какви са нормативните изисквания към създаването на информационни системи?
  • Какво трябва да знаете, ако работи като freelancer или създавате собствен софтуер или сайт, докато работите на трудов договор?
  • Какви са проблемите свързани с незаконно съдържание и софтуерно пиратство?Лектор

доц. д-р Георги Димитров

Основател, управляващ съдружник и ръководител на групите по право на информационните и комуникационните технологии и право на интелектуалната собственост в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко”. Председател на Центъра по право на информационните и комуникационните технологии (ЦПИКТ) и член на Софийска адвокатска колегия. Член на Комитета по технологично право и право на електронната търговия при Международната асоциация на юристите (IBA), на Асоциацията по правно на информационните технологии (ITLA) и на Европейската асоциация за електронни съобщения (EEMA). Aрбитър към Чешкия арбитражен съд за разрешаване на спорове в домейна .eu.