Telerik Academy

Сподели тази страница

HTML, CSS и JavaScript

Училищна Телерик Академия - февруари 2018 г.

Февруарската среща на Училищна Телерик Академия ще е на тема "HTML, CSS и JavaScript". Ще разгледате начални понятия за уеб като браузъри, уеб сървъри, системата клиент-сървър, инструменти за разработка, езика HTML, CSS и основите на езика JаvaScript. Ще се научите как да пишете качествен HTML код и кои са използваните тагове в езика: линкове, заглавия, параграфи, таблици, форми. Ще се запознаете със стиловете в CSS, като започнете от стилизиране на текст (големина, цвят и шрифт) и фонове, и ще разберете как да използвате препроцесора LESS. Ще усвоите основни понятия в езика JavaScript - променливи, оператори, цикли, масиви и функции. Придобитите знания ще ви дадат необходимата основа, за да създавате сами уеб и мобилни приложения на езика Java в следващите срещи от обученията. Занятията ще се проведат от 7 до 9 февруари 2018 г. от 11:00 ч. до 18:00 ч. в Телерик Академия.

петата среща за сезон 2017-2018 г.   7-9 февруари 2018
11:00 - 18:00
  София

HTML, CSS и JavaScript

Зaповядайте на петата среща на Училищна Телерик Академия, по време на която ще се запознаете с основите на HTML, CSS и JavaScript. Обучението ще ви предостави необходимите знания и умения за изграждане на уеб и мобилни приложения на програмния език Java.

Разгледайте учебните материали от срещата


Присъствено и онлайн обучение

Регистрацията за обучение в присъствена форма приключи.

Онлайн обучението не изисква входен изпит и е отворено през цялата учебна година. 


Програма 

7 февруари 2018 г.

 • 11:00 - 12:15 HTML Основи
 • 12:15 - 13:45 Форми и фреймове в HTML
 • 14:45 - 18:00 Въведение в CSS

8 февруари 2018 г.

 • 11:00 - 13:00 CSS - правила за презентация
 • 14:00 - 15:00 CSS Layout - правила за позициониране и изглед
 • 16:30 - 17:00 Пропроцесори (LESS)
 • 17:00 - 18:00 JavaScript основи

9 февруари 2018 г.

 • 11:00 - 13:00 JavaScript DOM
 • 14:00 - 16:00 Въведение в jQuery
 • 16:00 - 18:00 AJAX с jQuery

Бележки за участие в срещата

За да получите бележка за присъствие на срещата на Училищна Телерик Академия, е необходимо:

- да предадете попълнена от родител декларация


Следващи срещи

 • март 2018 - Бази от данни и SQL
 • април 2018 - Web приложения със Spring MVC
 • май 2018 - Представяне на проекти