Telerik Academy

Сподели тази страница

Обектно-ориентирано програмиране с TypeScript

„Училищна академия на Телерик“ - ноeмври 2016 г.

Втората среща на „Училищната академия на Телерик“ ще е на тема „Обектно-ориентирано програмиране с TypeScript“. Тя ще се проведе от 27 до 29 ноември 2016 г. от 11:00 ч. до 18:00 ч. в зала Ultimate в нашия учебен център.

TypeScript позволява прилагането на четирите основни концепции в обектно-ориентираното програмиране (капсулиране на данните, наследяване, абстракция и полиморфизъм) чрез лесни за употреба ключови думи и синтаксис. Основната идея на TypeScript е да подобри начина, по който пишем JavaScript код и да предложи синтаксис близък до традиционните обектно-ориентирани езици като C# и Java.

следваща среща за сезон 2016/2017   27-29 ноември 2016
11:00 - 18:00
  София

Обектно-ориентирано програмиране с TypeScript

По време на втората среща на „Училищната академия на Телерик“ за сезон 2016-2017 г. ще придобиете знания за основните концепции в обектно-ориентираното програмиране. Ще се запознаете с класове, обекти, абстрактни класове, виртуални методи, интерфейси, изключения, lambda изрази, анонимни класове, декоратори. Участието в срещата е безплатно, изисква се само предварителна регистрация. 

Гледайте видео


Програма 

27 ноември 2016 г.

 • 11:00 - 13:30 Въведение в обектно-ориентираното програмиране с TypeScript
 • 14:15 - 15:15 Дефиниране на класове
 • 15:30 - 16:30 Модификатори за достъп (Access modifiers)
 • 16:45 - 18:00 Наследяване на класове

28 ноември 2016 г.

 • 11:45 - 13:15 Енумериации (Enum)
 • 14:15 - 15:15 Виртуални методи и абстрактни класове
 • 15:30 - 16:30 Интерфейсти
 • 16:45 - 18:00 Полиморфизъм

29 ноември 2016 г.

 • 11:45 - 13:15 Прихващане на изключения (Exception handling)
 • 14:15 - 15:15 Анонимни класове
 • 15:30 - 16:30 Lambda изрази
 • 16:30 - 18:00 Декоратори

Бележки за участие в срещата

За да получите бележка за присъствие на срещата на „Училищната академия на Телерик“, е необходимо:

- да предадете попълнена от родител декларация (може да я свалите по-долу)
- да сте се регистрирали на четеца, намиращ се до входа на залата, с картата с баркод, генерирана от нашата онлайн система в профила ви, в началото и края на срещата
- да сте попълнили първото име и фамилията си в профила си в онлайн системата ни


Разгледайте учебните материали от срещата