Telerik Academy

Сподели тази страница

HTML, CSS и JavaScript

„Училищна академия на Телерик“ - декември 2016 г.

Следващата среща на „Училищната академия на Телерик“ ще е на тема „HTML, CSS и JavaScript“. Тя ще се проведе от 16 до 18 ноември 2016 г. от 11:00 ч. до 18:00 ч. в зала Ultimate в нашия учебен център.

По време на лекциите ще разгледате начални понятия за уеб като браузъри, уеб сървъри, системата клиент-сървър, инструменти за разработка, езика HTML, CSS и основите на езика JаvaScript. Ще се научите как да пишете качествен HTML код и кои са използваните тагове в езика: линкове, заглавия, параграфи, таблици, форми. Ще се запознаете със стиловете в CSS, като започнете от стилизиране на текст (големина, цвят и шрифт) и фонове, и ще разберете как да използвате препроцесора LESS. Ще усвоите основни понятия в езика JavaScript - променливи, оператори, цикли, масиви и функции. Придобитите знания ще ви дадат необходимата основа, за да създавате сами уеб и мобилни приложения на езика Java в следващите срещи на „Училищната академия на Телерик".

следваща среща   16-18 декември 2016
11:00 - 18:00
  София

HTML, CSS и JavaScript

През декември в „Училищната академия на Телерик“ ще се запознаете с основите на HTML, CSS и JavaScript. Обучението ще ви предостави необходимите знания и умения за изграждане на уеб и мобилни приложения на програмния език Java.

Гледайте видео


Програма 

16 декември 2016 г.

 • 11:00 - 12:00 HTML основи
 • 12:15 - 13:45 Форми и фреймове в HTML
 • 13:45 - 14:45 Обедна почивка
 • 14:45 - 16:10 Въведение в CSS

17 декември 2016 г.

 • 11:00 - 12:30 CSS - правила за презентация
 • 12:45 - 14:15 CSS Layout - правила за позициониране и изглед
 • 14:15 - 15:15 Обедна почивка
 • 15:15 - 16:15 Препроцесори (LESS)
 • 16:30 - 18:00 JavaScript основи

18 декември 2016 г.

 • 11:00 - 13:00 JavaScript DOM
 • 13:00 - 14:00 Обедна почивка
 • 14:00 - 16:00 Въведение в jQuery
 • 16:15 - 18:00 AJAX с jQuery

Бележки за участие в срещата

За да получите бележка за присъствие на срещата на „Училищната академия на Телерик“, е необходимо:

- да предадете попълнена от родител декларация (може да я свалите по-долу)
- да сте се регистрирали на четеца, намиращ се до входа на залата, с картата с баркод, генерирана от нашата онлайн система в профила ви, в началото и края на срещата
- да сте попълнили първото име и фамилията си в профила си в онлайн системата ни


Разгледайте учебните материали от срещата