Telerik Academy

Сподели тази страница

Въведение в Java - част 1

"Училищна академия на Телерик" - октомври 2015 г.

Заповядайте на откриващата среща от новия сезон на „Училищната академия на Телерик“, която ще се проведе от 26 до 28 октомври 2015 г. от 10:00 ч. до 19:00 ч. в зала Enterprise в нашия учебен център в София. Темата на тридневното обучение е „Въведение в Java“. 

По време на срещата ще се запознаете с основите на програмния език Java, с примитивни типове данни и променливи, оператори и изрази, работа с конзолата, условни конструкции, цикли, масиви.

откриваща среща за сезон 2015/2016 26-28 октомври 2015
10:00 - 19:00
  София

Въведение в Java - част 1

Java е обектно-ориентиран програмен език, с който може да разработвате разнообразен софтуер – игри, уеб и мобилни приложения, офис програми и др. По синтаксис е сходен със C# и C++ и ако имате опит с тези езици, лесно ще го усвоите. На първата среща на „Училищната академия на Телерик“ за сезон 2015-2016 ще придобиете базови умения за програмиране с Java, ще се запознаете с примитивни типове данни и променливи, оператори и изрази, работа с конзолата, условни конструкции, цикли, масиви. 

Гледайте видео


Програма 

26 октомври 2015 г.

  • Откриване на „Училищната академия на Телерик“
  • ИТ тест
  • Примитивни типове данни и променливи

27 октомври 2014 г.
 

  •  Оператори и изрази
  • Работа с конзолата
  • Условни конструкции


28 октомври 2015 г.

  • Цикли
  • Масиви
 


Разгледайте учебните материали от срещата