Telerik Academy

Сподели тази страница

HTML, CSS и JavaScript

„Училищна академия на Телерик“ - януари 2016 г.

Следващата среща на  „Училищната академия на Телерик“ ще се проведе от 20 до 22 януари 2016 г. от 10:00 ч. до 19:00 ч. в зала Ultimate в нашия учебен център в София. Обучението е на тема „HTML, CSS и JavaScript“. По време на лекциите ще разгледате начални понятия за уеб, като браузъри, уеб сървъри, системата клиент-сървър, инструменти за разработка, езика HTML, CSS и основите на езика JаvaScript.  Ще научите как да пишете качествен HTML код и кои са използваните тагове в езика: линкове, заглавия, параграфи, таблици, форми. Ще се запознаете със стиловете в CSS, като започнете от стилизиране на текст (големина, цвят и шрифт) и фонове, и ще разберете как да използвате препроцесора LESS. Ще усвоите основни понятия в езика JavaScript - променливи, оператори, цикли, масиви и функции

Придобитите от вас знания по HMTL, CSS и JavaSript ще ви дадат необходимата основа, за да да изградите сами уеб и мобилни приложения на езика Java в следващите срещи на "Училищната академия на Телерик".

следваща среща  20-22 януари 2016
10:00 - 19:00
  София

HTML, CSS и JavaScript

През януари в „Училищната академия на Телерик“ ще се запознаете с основите на HTML, CSS и JavaScript. Обучението ще ви предостави необходимите допълнителни знания и умения за изграждане на уеб и мобилни приложения на програмния език Java.

Гледайте видео


Програма 

20 януари 2016 г.

 • 10:00 - 11:00 HTML основи
 • 11:15 - 12:45 Форми и фреймове в HTML
 • 12:45 - 13:45 Обедна почивка
 • 13:45 - 15:15 Въведение в CSS
 • 15:30 - 17:00 ИТ тест

21 януари 2016 г.

 • 10:00 - 11:30 CSS - правила за презентация
 • 11:45 - 13:15 CSS Layout - правила за позициониране и изглед
 • 13:15 - 14:15 Обедна почивка
 • 14:15 - 15:15 Препроцесори (LESS)
 • 15:30 - 17:30 JavaScript основи

22 януари 2016 г.

 • 10:00 - 12:00 JavaScript DOM
 • 12:00 - 13:00 Обедна почивка
 • 13:00 - 15:00 Въведение в jQuery
 • 15:15 - 16:15 AJAX с jQuery

Бележки за участие в срещата

За да получите бележка за присъствие на срещата на "Училищната академия на Телерик", е необходимо:

- да предадете попълнена от родител декларация (може да я свалите по-долу)
- да сте се регистрирали на четеца, намиращ се до входа на залата, с картата с баркод, генерирана от нашата онлайн система в профила ви, в началото и края на срещата
- да сте попълнили първото име и фамилията си в профила си в онлайн системата ни


Разгледайте учебните материали от срещата