Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Уеб дизайн с HTML и CSS"

Училищна академия - октомври 2013 г.

Първата среща на Училищната академия за новата учебна година ще се проведе на 4,5 и 6 октомври от 10:00 ч. в зала "Ultimate" в Академията на Телерик. По време на урока ще се запознаете с маркап езика HTML и езика за описание на стилове CSS. Двете технологии са в основата на всяка уеб страница, която виждате в Интернет.  

По време на урока ще придобиете практически знания и умения, които ще може да прилагате в много бъдещи проекти, свързани с разработката на софтуер. Ето какво ви очаква в урока:

 • запознаване с основите на езика HTML 

 • усвоявяване на стиловете за писане на уебсайтове чрез CSS

Включете се в урока и вижте как може да реализирате всички свои идеи, свързани със създаване и редактиране на сайтове, блогове и различни онлайн платформи. HTML и CSS ще ви помогнат да изграждате основата им и да прибавяте към нея нужните елементи и цветове, за да се превърне в харесващ се и работещ проект. 

Програма - урок по уеб дизайн с HTML и CSS

Ден 1 – петък, 4 октомври

 1. Уводна лекция за Училищната Академия – кратко представяне на инициативата Училищна Академия към Академията на Телерик, цели, програма, лектори
 2. Запознаване с правилата на НОИТ, оценяването на проектите и стратегии за подготовка за олимпиадата
 3. IT Тест – дискусия на примерен тест по конспекта за НОИТ
 4. Уеб дизайн концепции и инструменти – Какво е уеб дизайн? Уеб сайтове и уеб приложения, WWW, Архитектури
 5. HTML5 основи – езика HTML, синтаксис, тагове, атрибути, текст, изображения, параграфи, заглавия, списъци, полета и валидация, markup and semantics
 6. HTML5 таблици, форми, рамки – таблици,  текстови полета, бутони, полета за избор, падащи и списъци с множествен избор, фреймове, полета с валидация

Ден 2 – събота, 5 октомври

 1. Cascading Style Sheets (CSS) Основи – създаване и употреба на CSS стилове, селектори, стилови дефиниции, шрифтове и фонове
 2. Cascading Style Sheets (CSS) Презентация – рамки, Box-Model, подравняване
 3. Cascading Style Sheets (CSS) Позициониране – позициониране (абсолютно и плаващо), Margins, Paddings, Z-Index, Visibility, Scrolling, CSS 3

Ден 3 – неделя, 6 октомври

 1. LESS - какво е LESS, препроцесори, mixins, влагане на селектори, променливи, наследяване на селектори
 2. SASS - какво е SASS, препроцесори, mixins, влагане на селектори, променливи, наследяване на селектори

Гледайте видео уроците от обучението по HTML и CSS