Telerik Academy

Сподели тази страница

Представяне на проекти

Училищна академия - юни 2014 г.

Последната среща от поредицата обучения по разработка на уеб и мобилни приложения в „Училищната академия на Телерик“ ще се проведе 26 и 27 юни 2014 г. в нашия учебен център в София. По време на срещата курсистите, които са участвали активно в обученията от октомври до май, ще имат възможност да представят свои проекти, разработени с наученото от лекциите от „Училищната академия на Телерик“. 

Учениците също ще се явят и на ИТ тест, състоящ се от 60 въпроса в областта на информационните технологии: скриптови езици, бази от данни, хардуер и софтуер, операционни системи, криптиране, уеб и др. Курсистите с най-добри проекти и най-високи резултати на теста ще получат сертификати. 

следваща среща  26-27 юни 2014 10:00 - 18:00 София

Представяне на проекти

В края на юни най-активните участници в обученията в "Училищната академия на Телерик" през настоящата учебна година, ще имат възможност да представят свои проекти пред нашите лектори и да се явят на тест по информационни технологии. Учениците с най-високи резултати ще получат сертификати от "Академията на Телерик". 

За участие в срещата са поканени учениците, които са посещавали редовно обученията и са предавали домашни. 
Пожелаваме успех на всички!


Програма 

26 юни 2014 г.

10:00-11:00 – Откриване на срещата
11:15-13:00 – Представяне на проекти
13:00-14:00 – Обедна почивка
14:00-18:00 – Представяне на проекти 

27 юни 2014 г.

10:00-12:00 – Решаване на ИТ тест
12:00-14:30 – Обедна почивка
15:00-16:00 – Награждаване и раздаване на сертификати на отлично представилите се ученици


Проектите, които учениците ще представят, трябва да отговарят на едно от следните изисквания:

  • Да изпълняват критериите, описани в заданието по-долу 
  • Да са класирани на трети кръг на Националната олимпиада по информационни технологии 2014 г.

Разгледайте учебните материали