Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Въведение в уеб технологиите и езика PHP" 

Училищна академия - октомври 2011 г.

Първата среща от новата учебна година на Училищната академия на Телерик ще ви въведе в уеб технологиите и езика PHP. Ще започнем подготовка за олимпиадата по информационни технологии, след което ще се посветим изцяло на света на програмирането.


Видео от уроците


Материали от урока по въведение в уеб технологиите и езика PHP


Програма - урок по уеб технологии и PHP

  1. Въведителна лекция за училищната академия на Телерик - Светлин Наков 
  2. Запознаване с правилата на IT олимпиадата, оценяването на проектите и стратегии за подготовка за олимпиадата - Светлин Наков 
  3. Подготовка за теста на НОИТ и запознаване с конспекта за теста - Николай Костов 
  4. Основи на HTML, CSS и JavaScript - Иван Жеков 
  5. Практическа работа – създаване на интернет страница с HTML, CSS и JavaScript
  6. Въведение в XAMPP - Николай Костов
  7. Въведение в WAMP - Радослав Георгиев
  8. Въведение в езика PHP - Радослав Георгиев 
  9. Конструкции за управление в PHP - Радослав Георгиев
  10. Работа на PHP с потребителите - Радослав Георгиев 
  11. Практическа работа – създаване на просто PHP приложение
  12. Задачи за домашна работа