Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Разработка на цялостни уеб приложения с PHP"

Училищна академия - ноември 2011 г.

По време на срещата ще се научите да разработвате цялостни уеб приложения с PHP. Ще се запознаете със спецификите на уеб технологиите и ще се научите да работите с файлове и процеси в PHP. Урокът включва и практически проект за създаване на уеб базиран explorer за файлове и папки на PHP, както и на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Видео уроци по PHP


Материали от урока по разработка на цялостни уеб приложения с PHP

Програма - урок по разработка на цялостни уеб приложения с PHP

  1. Подготовка за теста на НОИТ - Николай Костов 
  2. Въведение в уеб технологиите – концепции - Николай Костов
  3. Работа с файлове и процеси в PHP - Радослав Георгиев 
  4. Практическа работа – създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP
  5. Обектно-ориентирано програмиране с PHP - Радослав Георгиев 
  6. MySQL база данни и phpMyAdmin - Николай Костов
  7. Работа с MySQL в PHP - Радослав Георгиев