Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Десктоп приложения със C# и WPF"

Училищна академия - февруари 2012 г.

Февруарската среща на Училищната академия на Телерик е посветена на разработването на десктоп приложения със C# и WPF. В началото по традиция ще започнем с подготовка за теста за НОИТ, след което вече ще навлезем в света на ХAML и WPF. До края на урока ще сте научили да съзавате богати на функционалности и интересни като дизайн приложения.


Видео уроци - C# и WPF


Материали към урока по C# и WPF десктоп приложения


Програма - урок по десктоп приложения със C# и WPF

 1. Подготовка за теста на НОИТ
 2. Преглед на XAML и WPF
  • Какво е XAML?
  • Какво е WPF?
  • За какво може да ги използваме?
  • WPF в Windows 8
 3. Контейнери на елементи в WPF
  • Преглед на контейнери
  • Видове контейнери в WPF
  • Контейнери с абсолютна позиция
  • Пропорционални контейнери
  • Stacking контейнери
  • GridSplitters и оразмеряване на елементи
  • Табови контейнери
 4. Основни контроли в WPF
  • Какво е контрола?
  • Текстови контроли
  • Бутони
  • Списъчни контроли
  • Групиращи контроли
  • Менюта
  • Ленти с инструменти 
  • Слайдъри и скролове
  • Потребителски котроли
 5. Разработка на десктоп приложения с WPF
  • Работа с текстове
  • 2D графики
  • 3D графики
 6. Стилове и шаблони в WPF
  • Работа със стилове
  • Шаблони в WPF
  • Шаблони за съдържание
  • Шаблони за контроли
 7. Концепции от WPF
  • Dependency пропертита
  • Attached пропертита
  • Визуални дървета
  • Логически дървета
  • Дървета от обекти
 8. DataBinding в WPF
  • Какво е DataBinding?
  • Data конкести
  • Преобразувания на данни
  • Валидания на данни
  • Релативни и статични източници
 9. Binding Lists
 10. Работа с WPF и бази данни
  • Слой за връзка на към базата данни
  • LINQ to Entities
  • LINQ to XML
  • Master Detail приложения
  • Paging на информацията от базата данни
 11. Домашно