Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Разработка на приложения със C# и бази данни" 

Училищна академия - януари 2012 г.

По време на срещата ще се научите да създавате приложения с помощта на езика за програмиране C# и използването на бази данни. Ще навлезем в темата с преглед на платформата .NET, след което ще разгледаме C# и ще разучим базите данни. Урокът е подходящ както за начинаещи, така и за ученици с повече знания в областта на програмирането.

Видео уроци от срещата за C# и бази данни


Mатериали от урока по C# и бази данни

Програма към урока по "Разработка на приложения със C# и бази данни"

 1. Подготовка за теста на НОИТ  - Георги Георгиев
 2. Преглед на платформата .NET
  • Какво е .NET?
  • Архитектура на .NET платформата
  • Какво е Common Language Runtime (CLR)?
  • Контролиран код
  • Езикът MSIL
  • Асемблита и мета-данни
  • .NET приложения
 3. Преглед на езика C# - част 1 - Дончо Минков
  • Типове данни
  • Оператори
  • Изрази
  • Вход и изход от конзолата
  • Условни оператори
  • Цикли
  • Масиви
  • Методи
 4. Преглед на езика C# - част 2 - Дончо Минков 
  • Създаване и използване на обекти
  • Работа с изключения
  • Символни низове и обработка на текст
  • Шаблонни типове
  • Колекции
  • Атрибути
 5. Обектно-ориентирано програмиране (ООП) с езика C# - Дончо Минков
  • Дефиниране на класове
  • Модификатори за достъп
  • Конструктори
  • Полета, константи и свойства
  • Статични членове
  • Структури
  • Делегати и събития
  • Интерфейси
  • Наследяване
  • Полиморфизъм
 6. LINQ - Дончо Минков
  • Основи на LINQ
  • Последователности
  • Оператори и изрази в LINQ
  • LINQ to Objects
  • Заявки върху колекции
  • Проектиране, преобразуване и агрегация
  • Сортиране, групиране, съединяване на таблици и вложени заявки
 7. Бази данни, SQL и MS SQL Server - Светлин Наков
  • Принципи при моделирането на данни
  • Типове данни в SQL Server
  • Създаване на бази данни в SQL Server
  • Дефиниране на първични ключове и идентификатори
  • Създаване на връзки между таблиците (едно-към-едно, едно-към-много, много-към-много)
  • Конвенции при именуването
 8. ADO.NET Entity Framework - Светлин Наков
  • Основи на ORM технологиите
  • Преглед на Entity Framework
  • Принтиране на чистите SQL заявки
  • LINQ компоненти
  • Файлове на EF
  • Visual Studio Designer
  • ObjectContext и CRUD операции
  • Изпълнение на чисти SQL заявки (параметризирани и непараметризирани заявки)
  • Проблемът "N+1 заявки"
  • групиране и съединяване на таблици
  • Закачане и откачане на обекти
 9. Домашна