Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Софтуерно инженерство и работа в екип"

Училищна академия - декември 2010 г.

Срещата ще ви запознае с основите на софтуерното инженерство като процеси, методологии, управление на проекти. Силно застъпена в програмата на урока е работата в екип. В края на срещата ще бъдете разделени по отбори и ще работите по проекти.

Видеозапис на урока


Материали от урока по софтуерно инженерство и работа в екип


Програма - урок по софтуерно инженерство и работа в екип

  1. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ
  2. Качествен програмен код – именуване на идентификаторите, форматиране на кода, висококачествени методи, правилно използване на променливи, константи, условни оператори и цикли, защитно програмиране, самодокументиращ се код, преработка на кода 
  3. Основи на софтуерното инженерство – процеси, методологии за разработка на софтуерни проекти, жизнен цикъл на проектите, план на проект, анализ и спецификация, архитектура и дизайн, имплементация, тестване, внедряване 
  4. Системи за управление на кода и работа в екип – използване на TFS, SVN, TRAC, CodePlex, Google Code, Project Locker и т.н. 
  5. Инструменти за разработка за софтуерни инженери – SCM, IDE, генератори на код, поддръжка на журнал (logging tools), автоматизирано тестване, unit тестване, системи за проследяване на дефекти, анализиране на кода, инструменти за refactoring, profilers, декомпилатори, obfuscators, build инструменти, генератори на документация, continuous integration, сайтове за хостинг на проекти 
  6. Избиране на проект за олимпиадата – измисляне на впечатляващи проекти, способни да ви направят победител в олимпиадата, добри и лоши проекти, дискусия по идеи за проекти 
  7. Създаване на отбори и проекти – създаване на отбори за проектите и изграждане на подходяща среда за  работа в екип (практика)
  8. Наставляване по проектите – помагане на учениците при създаването на техните проекти за Олимпиадата, избиране на най-подходящите технологии, планиране на проектите и т.н. (практика)
  9. Домашна работа