Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "JavaScript и основи на ASP.NET"

През мартенската среща ще се запознаем с JavaScript и една от най-популярните библиотеки - jQuery. Ще работим с различни ASP.NET контроли и за финал ще изготвим проект.

Училищна академия - март 2011 г.

  1. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ
  2. Основи на JavaScript – DHTML, JavaScript синтаксис, типове данни, оператори, управляващи конструкции, цикли, масиви, класове и обекти, диалози за вход от потребителя, достъпване на DOM дървото чрез JavaScript, дебъгване на JavaScript приложения 
  3. Библиотеката jQuery – въведение в jQuery, jQuery селектори и манипулация на DOM дървото, jQueryсъбития, AJAX заявки, jQuery темплейти, jQuery UI, ефекти, interactions, widgets
  4. Архитектура на ASP.NET – ASP.NET Web Forms, Code Behind Pages, модел на изпълнение на  ASPX страница
  5. ASP.NET контроли – уеб сървърни контроли, HTML сървърни контроли, създаване на прости ASP.NET уеб приложения 
  6. ASP.NET сесия и управление на състоянието – управление на потребителски сесии, View State, Session State, Application State, управление на cookies, скрити полета, HTTP хедъри
  7. Контроли за валидация в ASP.NET – валидация на ASP.NET форми, контроли за валидация, валидационни групи 
  8. Други ASP.NET техники – базови страници (master pages) и навигация, site maps, потребителски контроли, локализация, настройки на приложението (Web.config) 
  9. Практически проект – разработка на уеб базирана игра на морски шах (по отбори)
  10. Домашна работа 

Материали

Видеозапис на лекциите: