Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Въведение в програмирането на езика C#"

Училищна академия - ноември 2010 г.

Тази среща на Училищната академия на Телерик ще ви въведе в света на програмирането с езика C#. Обучението е практически насочено, като в края на урока ще имате възможност да приложите наученото в проект.

Видеозапис от урока по C#


Материали от урока "Въведение в програмирането"

Програма - урок по C#

  1. Училищна академия на Телерик – въведение 
  2. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ 
  3. Основен преглед на средата .NET Framework – .NET Framework, архитектура, CLR, управляван код, компилация и модел на изпълнение, MSIL, асемблита, CTS, езици в .NET 
  4. Основен преглед на езика C# (част I) – типове данни, оператори, изрази, условни конструкции, вход и изход от конзолата, цикли, масиви, методи 
  5. Основен преглед на езика C# (част II) – създаване и използване на обекти, пространства от имена, изключения, символни низове, шаблонни типове, колекции, атрибути
  6. Обектно-ориентирано програмиране на езика C# – дефиниране на класове, конструктори, свойства, статични членове, структури, делегати и събития, интерфейси, наследяване и полиморфизъм 
  7. Lambda изрази, разширяващи методи, LINQ – разширяващи методи, анонимни методи, LINQ ключови думи, оператори, изрази, проекции и агрегации 
  8. Практически проект – създаване на алгоритъм за играене на играта „Тройки“ (по отбори) 
  9. Домашна работа 
  10. Книга "Въведение в програмирането със C#"