Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "HTML5, CSS3 и JavaScript (ЛИШ 2011)"

Училищна академия - август 2011 г.

Срещата ще ви въведе в програмирането чрез представяне на www, http модела заявка - отговор, HTML, CSS и JavaScript. Накрая ще имате възможността да проверите какво сте научили чрез практическо упражнение.


Видео от уроците


Материали от урока по HTML, CSS и JavaScript

Програма - урок по HTML5, CSS3 и JavaScript

  1. Въведение за Академията на Телерик- Дончо Минков 
  2. Въведение в Уеб програмирането, WWW, HTTP модела Заявка-Отговор - Николай Костов 
  3. Основи на HTML - Структура на HTML документ, основни тагове - Дончо Минков 
  4. Таблици, Форми и Фреймове в HTML - Дончо Минков 
  5. Стилизиране с CSS  първа част - Дончо Минков
  6. Стилизиране с CSS  втора част - Николай Костов 
  7. JavaScript - Дончо Минков
  8. JavaScript ООП – Дончо Минков 
  9. jQuery - Николай Костов
  10. HTML5 - Дончо Минков
  11. CSS3 - Николай Костов 
  12. Нови API за HTML5 - Дончо Минков - 
  13. Практическо упражнение - Дончо Минков и Николай Костов