Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "HTML и уеб технологии"

Училищна академия - февруари 2011 г.

Февруарската среща на Училищната академия на Телерик ще бъде фокусирана върху уеб технологиите и HTML. Освен основите на HTML ще разгледаме CSS и CMS системите. Урокът е подходящ за начинаещи и за ученици с повече знания в сферата на информационните технологии. 

Видеозапис на урока по HTML


Материали към уроците по HTML и уеб технологии

Програма - урок по HTML и уеб технологии

  1. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ
  2. Основи на уеб технологиите – HTTP и WWW, моделът заявка-отговор, HTTP заявки (GET и POST), HTTP отговори, HTTP статус кодове, cookies, използване на инструменти за разработчици (Firebug, IE Developer Toolbar, Wireshark sniffer)
  3. Основи на HTML – езикът HTML, текст, картинки, препратки, форматиращи тагове, параграфи, списъци, рамки (frames)
  4. Таблици и форми в HTML – таблици, форми и контроли (текстови контроли, пароли, отметки, radio-бутони, падащи списъци, бутони)
  5. Основи на CSS – създаване и използване на CSS стилове, селектори и дефиниции на стилове, шрифтове, фонове, фонове, контури, box-моделът, подравняване, позициониране (абсолютно и плаващо), отмествания (margin, padding), z-index, видимост, скролиране
  6. Създаване на уеб сайтове с HTML и CSS – преминаване от картинка към XHTML+CSS, плаващи DIV елементи и подредба, някои тънкости (имитация на таблици, харизонтално и вертикално центриране на DIV и неговото съдържание), сайтове базирани на рамки (frames), сайтове базирани на таблици, сайтове базирани на DIV елементи, примери от живота
  7. HTML 5 – въведение в HTML 5, нови тагове, структурни тагове, UI за форми, валидация на форми, нови атрибути, нови CSS стилове, ново JavaScript API, показване на видео и аудио, използване на Canvas и SVG графика
  8. CMS системи – системи за управление на съдържание (CMS), работа с WordPress (инсталиране и конфигуриране, административен интерфейс, страници, статии, категории, тагове, коментари, настройки, теми, добавки)
  9. Практически проект – създаване на уеб сайт от уеб дизайн, даден като картинка и интеграция в WordPress (по отбори)
  10. Домашна работа