Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Бази от данни, SQL Server и ORM технологии"

Училищна академия - януари 2011 г.

На първата среща на Училищната академия през 2011 г. ще се запознаем с релационните бази данни, моделирането на данни и E/R диаграми, езикът SQL, както и с модели за достъп до данни и ADO.NET Entity Framework. Обучението е практически насочено.

Видеозапис от урока по бази данни


Материали към уроците по "Бази от данни, SQL Server и ORM технологии"

Програма - урок по бази данни, SQL Server и ORM технологии

  1. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ
  2. Основи на релационните бази от данни – RDBMS системи, релационен модел, таблици и връзки между таблици, първичен ключ, външен ключ, нормализация, множественост на връзките (1-към-1, 1-към-много, много-към-много, авто-релации), индекси, ограничения, изгледи, съхранени процедури, тригери, управление на конкуретния достъп, транзакции и изолация
  3. Моделиране на данни и E/R диаграми – принципи на моделирането в релационните бази от данни, работа с SQL Server, SQL Server Management Studio и дизайн на Entity Relationship диаграми
  4. Езикът SQL (част I) – синтаксис на езика SQL, DML команди, команда SELECT, селектиране на данни, филтриране, сортиране, съединения (joins), вътрешни и външни съединения, добавяне, промяна и изтриване на данни
  5. Езикът SQL (част II) – вложени заявки, агрегатни функции, групиране, функции в SQL Server, команди за промяна на релационната схема, DDL команди
  6. Достъп до данни с ADO.NET – модели за достъп до данни, свързан, разкачен, ORM модел, архитектура на ADO.NET, извличане на данни от SQL сървър, връзка към базата, команди, четци, параметрични заявки, връзка с MS Access
  7. ADO.NET Entity Framework – въведение в ORM технологиите, ADO.NET Entity Framework (EF), Visual Studio Entity Framework Designer, използване на ObjectContext за създаване, четене, обновяване и изтриване на информация (CRUD операции), LINQ заявки върху EF, проследяване на заявки, избягване на проблема „N+1 заявки“, native SQL заявки, пареметрични заявки, съединения и групиране
  8. Практически проект – създаване на приложение за обработка на данни със C#, SQL Server и Entity Framework (по отбори)
  9. Домашна работа