Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "Урок Data-Driven ASP.NET Web Applications"

Срещата през май на Училищната академия на Телерик ще включва отново подготовка за олимпиадата по информационни технологии, след което ще се потопим в света на данните с ASP.NET и SQL Server. Ще разгледаме различни процеси като ауторизация и автентикация и ще изградим цялостно ASP.NET data-driven приложение.

Училищна академия - май 2011 г.

  1. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ 
  2. Свързване на данни в ASP.NET – свързване на данни (data binding), свързване на списъчни контроли, шаблони, използване на Container.DataItem и DataBinder.Eval(), използване на GridView, FormView, DetailsView, Repeater, ListView, DataList, Pager –
  3. Свързване на ASP.NET с SQL Server – работа с контроли за източници на данни (EntityDataSource, ObjectDataSource), връзка между ASP.NET и SQL Server, редактиране, страниране, сортиране, филтриране на данни в базата данни
  4. Ауторизация и автентикация – видове автентикация в ASP.NET (Forms authentication и Windows authentication), работа с ASP.NET Membership, потребители и роли, задаване на права на потребители и роли от Web.config, инструментът aspnet_regsql, конфигуриране на ASP.NET потребители и роли от Visual Studio, вградени в ASP.NET контроли за login / logout
  5. ASP.NET AJAX – ScriptManager, UpdatePanel, Timer, Update Progress, тригери, библиотеки с контроли AJAX Control Toolkit
  6. ASP.NET Deployment – инсталиране и настройване на ASP.NET уеб приложения, работа с IIS, инсталиране на ASP.NET приложения в реална среда (deployment)
  7. Изграждане на цялостно ASP.NET data-driven приложение – изграждане на блог система с ASP.NET Web Forms, SQL Server и ADO.NET Entity Framework стъпка по стъпка: моделиране на базата данни, изграждане на EF data layer, създаване на скелет на приложението, създаване на базова страница (master page), създаване на стилове и CSS файл, имплементация на login / logout, имплементиране на функционалности за разглеждане, добавяне и редактиране на статии, показване на коментари за всяка статия с вложен binding, управление на коментари 
  8. Практически проект – създаване на ASP.NET базиран фото албум (по отбори) 
  9. Домашна работа 

Материали

Видеозапис на лекциите: