Telerik Academy

Сподели тази страница

Урок "3D моделиране и разработка на игри с OpenGL и C++ "

Училищна академия - юли 2011 г.

Тази среща на Училищната академия на Телерик ще ви научи да разработвате игри, да създавате компютърни графики и да работите с OpenGL. Ще разгледате програмния език C++, основи на 3D моделирането и компютърната геометрия. Урокът ще завърши с практическо упражнение.

Видеозапис от урока


Материали от урока по 3D моделиране и разработка на игри с OpenGL и C++


Програма - урок по 3D моделиране и разработка на игри

  1. За AcademyZ - Представяне на AcademyZ, лекторите и целите на академията 
  2. Разработка на игри - Въведение в игрите, разработката и значението им 
  3. Компютърни графики и  OpenGL - Въведение в компютърната графика. Видове компютърна графика, библиотеки. Въведение в OpenGL, създаване на прозорец за OpenGL 
  4. Въведение в разработката на игри със C++ - Въведение в програмирането на игри. Избор на иструменти, езикът C++ като основен за разработката на игри 
  5. Основи на 3D моделирането - Въведение в 3D моделирането - основни методи, похвати и инструменти 
  6. 3D Max софтуер - въведение- запознаване и персонализация на интерфейса, работа с файлове, работа с примитиви и сплайни, специфични техники за моделиране 
  7. Компютърна геометрия - Основи на компютърната геометрия. Програмиране на класове за работа с компютърна геометрия 
  8. OpenGL - Основи на OpenGL. Позициониране на обекти, оцветяване, светлосенки 
  9. Демо