Telerik Academy
Skip Navigation LinksСофтуерна Академия / Приемен изпит

Включете се в Telerik Academy Alpha, станете нинджа разработчик и започнете работа само след 6 месеца.  Научете повече тук.  

 


Приемен изпит 

Първата стъпка към Софтуерната Телерик Академия е кандидатстването, което включва две фази – подаване на документи и явяване на изпит. Изпитът се състои от три компонента - английски, ИТ и IQ тест. Предлагаме ви повече информация за отделните фази, която ще ви помогне да се подготвите и да се представите успешно.


Как да подготвим CV и мотивационно писмо 

В автобиографията включете информация за вашето образование и професионален опит до момента. Избройте уменията, които притежавате, и чуждите езици, които владеете, както и сертификати и отличия от състезания и конкурси, свързани с областта, в която учите или работите.

Автобиографията е нашето първо впечатление за вас. Използвайте я, за да ни разкажете за себе си и да ни убедите, че сте подходящ кандидат за Софтуерната Телерик Академия.

В мотивационното писмо ни разкажете защо искате да се обучавате в Софтуерната Телерик Академия и какво очаквате от нея. Ще се радваме да научим повече за вашите професионални планове за развитие и интереси. Мотивационното писмо не трябва да е по-дълго от страница и половина. 

Автобиографията и мотивационното писмо трябва да бъдат на английски език. След като подготвите документите си, се регистрирайте в нашата онлайн система.


Какво представлява приемният изпит за Софтуерната Телерик Академия

Изпитът се провежда в Телерик Академия и продължава 1 час и 50 минути. Той се състои от три компонента - английски, ИТ и IQ тест, като вие сами определяте колко време върху кой компонент да отделите. Препоръчително е да дойдете на изпита поне 20 минути по-рано и да заемете своето място. Необходимо е да носите документ за самоличност. Целият изпит е на английски език.

  • Тест по английски език - включва 40 въпроса, обхващащи четене с разбиране, граматика и лексика. Нивото на теста е за средно напреднали и той цели да провери владеенето ви на езика.
  • Тест по информационни технологии - включва 30 базисни въпроса от конспекта на Националната олимпиада по ИТ (НОИТ). Засегнати са темите: хардуер, софтуер, бройни системи, операционни системи, компресиране на данни, компютърна графика, информационни системи, компютърни мрежи, сайтове и други.
  • Тест по интелигентност - този елемент от изпита не цели да измери вашия коефициент на интелигентност, а да провери математико-логическите ви умения. Ето защо тестът по интелигентност се състои от 30 въпроса, включващи намиране на член в числова редица, аналогия на числа, букви или фигури, връзки между числа, посочване на излишен елемент.

Контакти

Вашите въпроси относно „Софтуерната академия на Телерик“ можете да зададете по e-mail: info@telerikacademy.com или във Facebook групата на „Академията на Телерик“:

Вижте пълните контакти на „Академията на Телерик“.Материали за подготовка

За да се представите отлично на входните изпити в Софтуерната Телерик Академия, разгледайте материалите, които наши курсисти подготвиха за вас, и подложете на тест своите знания с примерните им въпроси.

Направете един примерен тест със 100 въпроса, който изцяло наподобява входните ни изпити:


За най-мотивираните бяха разработени и допълнителни ресурси, които се фокусират изцяло върху отделните компоненти на изпита.

Тест по английски език

Опреснете своите знания по  английски език, като си припомните основните граматически правила и разгледате полезни примери.

Тест по информационни технологии

Вижте списък с всички теми, които са включени в ИТ теста на Софтуерната Телерик Академия и се запознайте с основната терминология.

Тест по интелигентност

Упражнете логико-математическите си умения и натрупайте опит в решаването на задачи от IQ тестове.

Благодарим на екипите, които ни помогнаха:

 

  • Тест по английски език - Кремена Радоева, Ярослав Несторов, Орлин Иванов, Пламена Ганчева, Емил Славов, Деница Христова, Александър Тодоров, Антоанета Маринова;
  • ИТ тест - Павлина Дросос, Любен Хранов, Димитър Василев, Калина Лазарова, Михаил Алексиев, Ивайло Ботушаров, Иван Дойчинов, Борислав Луканов, Антони Драгоманов;
  • IQ тест - Йордан Банков, Весела Милева, Емилия Орлинова,Христо Бакалов, Явор Кръстев, Ивайло Христов, Митко Николов, Орлин Янков, Петър Милчев, Цветан Цонев.

Допълнителни въпроси

Английски език

За да се подготвите за приемния изпит, ви съветваме да опресните своите знания по английски посредством езиков курс или онлайн тестове, като обръщате сериозно внимание на граматическата част. Примерни въпроси:


Read the following sentences. Choose the best word or phrase for each space.

1. The cake I made last week tasted... than the one I made today.

a) more good
b) better
c) more better
d) best


2. Birds make nests in trees... hide their young in the leaves and branches.

a) can where they
b) where can they
c) where they
d) where can


Choose the best prepositions for each space.

3. dissatisfied... something

a) on
b) in
c) at
d) of
e) from
f) with
g) for
h) to


4. to consist... several parts

a) with
b) to
c) in
d) at
e) on
f) from
g) for
h) of


Correct answers: 1 - b), 2 - c), 3 - f), 4 - h)

IQ тест (математико-логически умения)

Препоръчително е да решавате IQ тестове, за да свикнете с формата. На пазара могат да се намерят стотици книги по темата. Примерни въпроси:


1. Add the same digit twice in the following equation so that it becomes true. There are two possible solutions for this problem. Which are they? 16 x 2 = 8

a) 2 and 3
b) 2 and 4
c) 3 and 8
d) 2 and 8
e) 4 and 8


2. Find the next missing number: 23, 48, 84, 133, ?

a) 188
b) 148
c) 197
d) 184
e) 123
f) 217
g) 200


Correct answers: 1 - a), 2 - c)

IT Test

Бихте могли да се подготвите за изпита по компютърни науки и технологии, като разгледате видео материалите за подготовка за Националната олимпиада по ИТ (секция ИТ тест). Примерни въпроси:


1. In which layer of the OSI model does the IP (Internet Protocol) work?

a) Application Layer
b) Presentation Layer
c) Session Layer
d) Transport Layer
e) Network Layer
f) Data Link Layer
g) Physical Layer


2. Which of the following tags is used in HTML for inserting a hyperlink?

a) a
b) link
c) hyperlink
d) url
e) location
f) src


3. What is the binary representation of the decimal number 12?

a) 11000
b) 110
c) 1100
d) 1010
e) 1110
f) 0011
g) 101


Correct answers: 1 - e), 2 - a), 3 - c)

Бъдете уверени в своите умения, не закъснявайте за изпита и дайте най-доброто от себе си, за да станете част от приключението - Софтуерна Телерик Академия. Пожелаваме ви успех!