Telerik Academy

Да започнеш ИТ кариера на 20 г.

От: Ina Dobrilova | 02 юли 2018

На 20 г. Кирил Пеянски завършва Телерик Академия и започва първата си работа като програмист. Избира да отдели достатъчно време, за да подбере най-подходящата за него компания. Така след няколко интервюта за работа избира Progress и днес е част от екипа Kendo UI for React.

Kiril Peyanski

От хоби към професия
Още в училище Кирил участва в курсове на Академията, въпреки че е роден и учи в гр. Дупница и му се налага редовно да пътува до София. Първоначално приема програмирането като хоби, но постепенно се замисля за възможностите за професионално развитие в областта. A обучението си в Телерик Академия определя като повратен момент.

„Участието в Академията преобърна живота ми. Заобиколен от хора с желание за успех в лицето на курсистите и от невероятни специалисти в лицето на трейнърите, преходът от хоби към професия стана бързо и естествено. Не успях да открия същата среда и мотивация в университета и затова прекъснах. Мотивацията на хората в Академията е много по-силна и това допринесе за моя бърз и успешен професионален старт“, разказва Кирил.

Летящ кариерен старт
В Телерик Академия Кирил разбира колко ключова е добрата комуникация. За това помагат работата в екип и отборните проекти, в които участва. Също така научава, че е важно човек винаги да дава най-доброто, на което е способен, вместо да се задоволява с минималните изисквания. Принцип, който следва неотлъчно в работата си и днес. 

Завършвайки програмата, Кирил се чувства напълно уверен и подготвен да стартира професионалното си развитие. А инвестицията му в обучението бързо започва да се изплаща.

„На 20 години вече работех това, което харесвам! Да стана самостоятелен на тази възраст беше голямо постижение за мен. Без знанията и опита от Телерик Академия не бих получил такъв летящ старт. Отделянето на всички тези усилия и време в обучението си заслужаваше“, споделя той.

Първа работа в Progress
В Progress Кирил участва в изграждането на нов продукт – Kendo UI for React, използвайки едни от най-съвременните технологии. Основната му задача като разработчик e да подобрява продукта всеки ден.

„Продуктът, по който работя, видя бял свят в началото на годината. Да мога да проследя развитието му е много вълнуващо, възприемам го като нещо мое. А това, че решенията, които взимам днес, ще въздействат на стотици хиляди хора по света, ме мотивира още повече“, коментира той.

Кирил споделя, че сред основните причини да избере Progress за свой работодател са отношението към хората и възможността да разширява и надгражда знанията си както с помощта на опитни специалисти, така и чрез ресурси и установени добри практики.

 „През първите ми месеци в Progress получавах ценни насоки и знания от целия екип и най-вече от моя Guide. Той ми помогна да навляза бързо в технологиите и процесите, които се използват, и културата на Progress. Oсвен напътствия, получавах и свободата да намирам сам решения и да се справям с предизвикателствата,“ разказва Кирил.

Днес той определя като най-удовлетворяващи екипната работа и усещането, че трудът му допринася за нещо по-голямо и има значение за бъдещето на ИТ света.

Съвет към хората, които тепърва се насочват към програмирането
Кирил съветва хората, които целят да станат програмисти, да положат усилията, нужни за успешното преминаване на Телерик Академия.

„Това е една невероятна възможност да дадете силен старт на кариерното си развитие. А за първата си работа в ИТ сектора, моят опит в Progress показва, че човек може да се развива всеки ден и всеки проблем има решение, стига да му се отдели време и да имате добър екип.“

Вашата професионална подготовка
Telerik Academy Alpha е най-прекият път към кариерен старт в областта на програмирането. С индивидуален подход на преподаване и малки групи трейнърите на Академията влизат в ролята на ваши ментори.

Шестмесечната програма включва 440 ч. практически трейнинги, разработка на проекти индивидуално и в екип при условия, близки до реалната работна среда и обучения за развитие на личностните и комуникационни умения. Дайте старт на своята успешна история, кандидатствайте в Telerik Academy Alpha още сега