Telerik Academy

Telerik Academy Alpha: шест месеца в ретроспекция

От: Mihail Valkov | 07 декември 2017

В поредица от блог постове Михаил Вълков, генерален мениджър на Професионалната Телерик Академия, разказва повече за новата ни шест-месечна програма за подготовка на софтуерни специалисти – Telerik Academy Alpha - как протече първото ѝ издание и какви умения и знания усвоиха курсистите ни.

Ученето е непрекъсната промяна. А степента на промяна, която настъпва у човек, е измерител колко тя или той наистина е научил. За нас в Телерик Академия това е един от основните показатели за успех на нашите програми.Затова се радваме да видим трансформацията в новозавършилите курсисти от първото издание на програмата Telerik Academy Alpha. Те самите споделят, че са претърпели огромна промяна за по-малко от 6 месеца и осъзнават, че големите усилия, много часове труд, помощта на менторите и практическите и отборни проекти са сред основните причини за този успех. 

Холистична подготовка само за шест месеца

Имаме невероятния шанс да наблюдаваме как повечето таланти започват почти от нулеви знания като софтуерни специалисти и придобиват нужните умения, за да реализират успешно практически проекти, възложени директно от компании партньори на Телерик Академия. В малък екип, курсистите ни създават завършени приложения от край до край с помощта на многобройните усвоени умения и технологии, включително:

  • Изучаване и разбиране на задание;
  • Развитие на личностните и поведенческите умения, за които ще ви разкажем в следващ пост;
  • Комуникация с „клиента“ - в случая представител на компанията партньор;
  • Разбиване на задачи/подзадачи и разпределение в екипа, работа по Scrum методология;
  • Работа по front-end, back-end, връзка с данните и др.;
  • Continuous integration;
  • Компонентно и интеграционно тестване;
  • Deployment;
  • Представяне пред компаниите партньори.Курсистите ежедневно развиват работни навици и практики. Залагаме много на качественото софтуерно инженерство и най-добри практики за писане на код - от именуване на променливи и методи, до структуриране на цели приложения. Също толкова застъпени са правилното използване на принципите на обектно-ориентираното програмиране, SOLID принципите, компонентното тестване, както и използване на правилните структури от данни и алгоритми за постигане на оптимална производителност и качество на кода.

Практически проекти с участието на бизнеса

Резултатите от последните шест месеца надхвърлиха очакванията не само на нашия екип, но и на техническите представители на партньорите ни. Освен че наблюдаваха целия процес, партньорите ни се превърнаха в ментори, а след това и във финално жури за определяне на най-добрия проект. Проектите бяха завидно сложни и обемисти, но те успяха да постигнат добър баланс между качество, количество и време за изпълнение. Атмосферата през голяма част от програмата приличаше по-скоро на хакатон или популярните технологични „hands-on labs“, , отколкото на традиционно обучение. Целта ни е тази атмосфера да се пренесе и във всяка следваща група.

Курсистите преминаваха невероятно интензивна програма от над 400 часа лекции и практически упражнения. Работиха по няколко по-малки отборни проекта с нарастваща сложност и поетапно усвояваха различни елементи на софтуерното инженерство. Освен това полагаха и много допълнителни усилия вкъщи, въпреки че домашните не бяха задължителни.

Какво казват курсистите ни за Telerik Academy Alpha?

В анонимна анкета за обратна връзка в края на програмата, курсистите ни споделят:

„Голяма част от преживяването беше участието ми в цялостен проект – от нулата до завършването му. Това оказа изключително влияние върху начина, по който възприемам програмирането. Усещането за постигането на истински успех и реализиране, не може да се сравни с никое друго чувство.“

„Това е едно от най-предизвикателните неща, които съм предприемал и завършвал, ако не и най-предизвикателното в живота ми. Уменията и знанията, които получих са безценни. Реализирана за първи път, програмата беше много добре структурирана и представена. Трейнърите винаги бяха готови да помогнат с всеки аспект от програмата.“

„Наистина са вложени старание и желание в създаването на програмата и се радвам, че бях част от нея. Добих добри познания по темите, които засегнахме. Възможността да посетя някои от фирмите партньори и да разбера малко повече за тази част от бъдещето ми професионално развитие е незаменима. Курсът ми даде всичко необходимо, за да изградя основите на моята кариера в тази сфера.“