Telerik Academy

Как да кандидатствате за Telerik Digital Academy

От: User Not Found | 30 март 2016

Поради големия интерес към курса крайният срок за кандидатстване е удължен до 22 април

Telerik Digital Academy  е нашата нова инициатива за дигитални технологии, която стартира на 9 май с първия в България интегриран курс по дигитален маркетинг в сътрудничество с Google. Обучението е отворено за студенти и експерти по маркетинг, както и специалисти от други области, които искат да развият ключови умения по дигитален маркетинг. Научете как да станете част от инициативата, като разгледате най-често задаваните въпроси, които получаваме, и техните отговори.

Кандидатстването за Telerik Digital Academy включва няколко стъпки – регистрация в нашата онлайн система, подаване на CV и мотивационно писмо, показване на успешно преминат изпит „Основи на AdWords” на Google и явяване на приемен изпит с въпроси по IQ и английски. Всички стъпки са важни, защото на база на тях екипът на Telerik Digital Academy ще избере 50-те човека, които ще се включат в курса.  

Telerik_Digital_Academy_Application

Защо е необходимо CV и мотивационно писмо?

Автобиографията и мотивационно писмо показват вашия професионален опит и мотивация да се развивате в областта на дигиталния маркетинг. Двата документа трябва да бъдат подготвени на английски и качени във формата за кандидатстване за Telerik Digital Academy. 

Какво представлява приемният изпит и кога се провежда?
Приемният изпит цели да провери логическото мислене на кандидатите и нивото им на владеене на английски език. Той включва 30 логически въпроса за интелигентност (IQ) за 40 минути и 20 въпроса по английски върху граматика и лексика за 20 минути. Нивото на английски е B2/C1 според Общата европейска езикова рамкa. Форматът на изпита е тест, като за всеки въпрос има по няколко отговора, от които само един е верен. 

Целият изпит е на английски език и ще се провежда в групи в учебния център на „Академията на Телерик“ в София. Първите групи ще бъдат обявени в средата на април. Кандидатите могат да използват за самоподготовка примерните въпроси по английски и IQ за кандидатстване в „Софтуерната академия на Телерик“. 

Как мога да се явя на изпита „Основи на AdWords” на Google?

Изпитът „Основи на AdWords” тества до каква степен маркетолозите са запознати с базови концепции и практики от дигиталния маркетинг (вкл. ползи от онлайн рекламата, платформата AdWords, както и практики за управление и оптимизиране на AdWords кампании). Той е първият в поредицата изпити за сертификация по AdWords. 

Ако все още не сте преминали изпита, имате достатъчно време до крайния срок за кандидатстване за Telerik Digital Academy да го направите. Той е безплатен, държи се онлайн и е с продължителност 120 минути. За да го преминете успешно, е необходимо да имате резултат от най-малко 80%. Ако първото ви представяне е неуспешно, може да се явите отново след 7 дни. На страницата за Google Partners Help може да намерите подробна информация как да се регистрирате за „Основи на AdWords”. Важно е да имате предвид, че е необходимо регистрацията ви да бъде като на агенция.

Важно е да знаете, че може да попълните формата за кандидатстване за Telerik Digital Academy още преди да сте преминали изпита, като е необходимо до крайния срок за кандидатстване да добавите и резултата от изпита. Имайте предвид, че непълни кандидатури няма да бъдат взети под внимание.

Как да се подготвя за „Основи на AdWords”? 
На уебстраницата Google Partners Help има свободно достъпни учебни материали, които са напълно достатъчни за самоподготовка. С подробни обяснения, примери и видеа те ще ви въведат в дигиталния маркетинг и работата с платформата AdWords.

Колко струва участието в Telerik Digital Academy? 
В духа на всички обучения на „Академията на Телерик“ целият курс е безплатен. 

Напомняме ви, че крайният срок за кандидатстване за Telerik Digital Academy е удължен до 22 април. Подробна информация за програмата, лекторите и организацията на обучението може да намерите на уебстраницата на инициативата. Пожелаваме ви успех!