Telerik Academy

Награждаваме шампионите от курса по уеб дизайн с HTML, CSS и JavaScript

От: User Not Found | 07 март 2013

Седемдесет и седем курсиста вече могат да създават и подобряват свободно уеб сайтове, след като преминаха обучението по уеб дизайн с HTML, CSS и JavaScript, което  започна точно преди една година.

По време на лекциите курсистите се запознаха и научиха да работят с технологии за изработка на уеб сайтове като HTML, CSS, CSS3, JavaScript, jQuery и AJAX. Лекторите им възлагаха интересни проекти в клас и за вкъщи като домашни, благодарение на които те придобиха ценен опит и са готови да го приложат в проекти в реална работна среда.

Постигналите най-високи резултати ще бъдат наградени със сертификати на 15 март в 19ч. в Академията на Телерик, зала Enterprise. След официалната част ще пренесем доброто настроение навън.

А ето и списъкът на курсистите, които ще поучат сертификати, и техния брой точки:

N име общ брой точки N име общ брой точки
1 В. Петров 87 25 Й. Николов 73
2 М. Григорова 83 26 А. Чолаков 72
3 А. Станчев 82 27 И. Йорданова 72
4 И. Исмаилов 82 28 П. Монев 71
5 Г. Стойчева 82 29 С. Станчев 70
6 В. Иванов 82 30 С. Костов 70
7 Г. Янков 82 31 Р. Кирчев 70
8 К. Николов 81 32 М. Киров 70
9 И. Стефчев 80 33 Р. Никифорова 70
10 Н. Чочев 80 34 С. Дурева 69
11 С. Тосков 79 35 Л. Торлакова 69
12 И. Бухов 79 36 М. Шойлев 68
13 М. Янакиев 79 37 В. Димитрова 68
14 И. Илиев 79 38 М. Гугуткова 67
15 И. Денев 77 39 Т. Алексиев 67
16 В. Димитров 76 40 В. Илчев 67
17 И. Ячев 76 41 А. Соколов 66
18 И. Тошкова 75 42 М. Колев 66
19 Н. Тодоров 75 43 Б. Матев 66
20 В. Петров 75 44 В. Русинов 66
21 А. Пенев 74 45 М. Младенова 66
22 С. Стаев 74 46 Е. Милкова 66
23 Г. Цолов 73 47 Я. Михайлов 65
24 В. Бакалов 73 48 И. Петров 65