Telerik Academy

Награждаване на шампионите от Cloud Development и Качествен програмен код

От: User Not Found | 24 септември 2012

В началото на 2012 г. стартирахме двата актуални курса: “Разработка на софтуер в cloud среда” и “Качествен програмен код”. Обученията, подходящи за хора с опит в създаването на софтуер, се наложиха като един изключително полезен учебен ресурс, който да ви държи в крак с новостите в програмирането и създаването на качествен код.

Профилираното обучение затрудни част от курсистите и само най-отличилите се достигнаха до финален изпит и получиха възможност да се борят за сертификат.

Разработка на софтуер в cloud среда – шампиони от курса за 2012 г.

Шампионите от курса Разработка на софтуер в cloud среда, които предаваха домашни, положиха тест върху изучавания материал, разработиха и защитиха с отличие практически курсов проект, включващ разработка на cloud приложения с NoSQL база данни, cloud storage, REST услуги в cloud среда и HTML5-базиран front-end, са:

 • CL254 – Г. Ангелов – 103 точки
 • CL511 – С. Стаев – 99 точки
 • CL400 – С. Тодоров – 96 точки
 • CL128 – А. Георгиев – 93 точки
 • CL111 – D. Тодоров – 89 точки
 • CL152 – И. Стоянов – 89 точки
 • CL493 – И. Пенев – 88 точки
 • CL515 – М. Димитров – 84 точки
 • CL399 – Т. Паскалев – 84 точки
 • CL286 – Н. Мехмедов – 82 точки
 • CL036 – Й. Тодоров – 77 точки
 • CL057 – М. Гебов – 74 точки

Качествен програмен код – шампиони от курса за 2012 г.

Курсистите, които се представиха най-добре по време на курса Качествен програмен код и получават сертификат, са: 

 • HQ134_CVNI – Ц. Николов – 101  точки
 • HQ052_LYCO – Л. Цонов – 99 точки
 • HQ249_VIBU – В. Букуров – 97 точки
 • HQ245_SVTO – С. Тосков – 96 точки
 • HQ085_IVAN – И. Ангелов – 95 точки
 • HQ003_DIMA – Д. Маджаров – 92 точки
 • HQ120_RASI – Р. Щинкова – 90 точки
 • HQ329_STGE – С. Георгиев – 88 точки
 • HQ111_STGO – С. Гочев – 90 точки
 • HQ179_DIKI – Д. Кирилов – 91 точки
 • HQ119_SIBO – С. Бонев – 89 точки
 • HQ112_MAMA – М. Маринов – 86 точки
 • HQ270_DOKR – Д. Кралев – 83 точки
 • HQ290_IVST – И. Стефчев – 89 точки
 • HQ269_MADI – М. Димитров – 85 точки
 • HQ124_IVKO – И. Колчагов – 84 точки
 • HQ030_BOGU – Б. Гуцев – 81 точки
 • HQ365_NICA – Н. Чанков – 82 точки

Курсистите съвестно предаваха своите домашни, успешно преминаха специализиран тест и реализираха практически курсов проект за рефакториране на лошо написан код.

Курсистите съвестно предаваха своите домашни, успешно преминаха специализиран тест и реализираха практически курсов проект за рефакториране на лошо написан код.

Награждаване

На 03.10.2012 (сряда) от 19:00 часа ще се съберем в зала Enterprise за връчване на сертификатите на шампионите от двата курса. След официалната част, разбира се, следва запознанство с екипа, вкусно хапване и сладки приказки!