Telerik Academy

Повече от 100 курсиста защитиха успешно проектите си в Академията на Телерик

От: User Not Found | 07 март 2012

Завършиха два от най-посещаваните до момента курсове в Академията на Телерик: Разработка на мобилни приложения и Уеб приложения с ASP.NET MVC. Повече от 1000 човека проявиха интерес към обученията, които се водеха всяка седмица в учебната зала на Академията на Телерик в рамките на пет последователни месеца.

Разработка на мобилни приложения

Курсът "Разработка на мобилни приложения" обхвана в дълбочина платформата с отворен код за разработка на мобилни приложения – PhoneGap. Курсистите придобиха необходимите знания по HTML 5, CSS 3 и jQuery Mobile, за да могат самостоятелно да създадат мобилни приложения за различните операционни системи Android, iOS, Blackberry, WebOS, Symbian. Обучението беше съчетано със серия от практически занятия, по време на които се демонстрира как да разработите игра или създадете блог система, използвайки PhoneGap.

В края на курса студентите получиха проект за разработка на мобилно приложение. Двата варианта за проекти включваха,  приложение за откриване на твоите приятели, които се намират в близост до теб и криптиран чат, наподобяващ функционалностите на Skype.

44 курсиста разработиха и защитиха отлични и много добри проекти и се наредиха на чело на класацията на завършилите обучението. Можете да разгледате списък с имената и резултатите на участниците в курса. (Моля имайте предвид, че има разминаване в резултатите, тъй като единият проект е по-труден, заради което точките са скалирани).

Име Оценка от проекта Домашно Бонус Общо
П. Колев 75 25 13 113
И. Христов 84 25 9 108
К. Въндов 83 23 11 107
Г. Стойчева 73 23 10 106
И. Христов 78 20 15 103
Д. Маджаров 73 24 5 102
М. Каврукова 73 23 2 98
Д. Шукеров 77 25 5 97
И. Петров 71 22 13 97
Б. Пенчев 75 25 5 96
Г. Спасов 78 25 3 96

Единадесетте курсиста с най-висок общ резултат от курса "Разработка на мобилни приложения с PhoneGap"

Уеб приложения с ASP.NET MVC

По време на обучението по "Уеб приложения с ASP.NET MVC" участниците усвоиха основите на езика за програмиране C#, запознавайки се в детайли с Model-View-Controller патърна. Курсистите имаха възможност да построят самостоятелно цялостно уеб приложение с ASP.NET MVC, което решава реални проблеми от ежедневието и бизнеса. Темите за курсовите проекти включваха: система за супермаркет, автомобилен сервиз, фотоалбум, система за управление на дефекти или за управление на времето.

Нивото на курсистите беше толкова висока, че 55 от тях получиха отлична оценка за усилията си: работа по време на курса, домашни задания и разработен проект. Постиженията на курсистите са описани подробно в списъка с техните оценки.

Име Домашни (25) Проект (75) Бонус (15) Общо
K. Киров 25 73 13 111
M. Димитрова 25 73 12 110
П. Колев 25 70 12 107
Г. Котев 25 75 7 107
Н. Петрова 24 75 8 107
А. Николов 25 75 6 106
Е. Адова 24 75 5 104
М. Костов 25 73 5 103
Г. Митев 25 67 10 102
А. Георгиев 25 75 1 101
Г. Билюков 24 75 2 101

Топ 10 от всички проекти

Уеб програмиране от страна на клиента

Курсът "Уеб програмиране от страна на клиента" (Web Client-Side Development) обхваща най-съвременните концепции, технологии и инструменти за разработка на HTML5 приложения с JavaScript и програмиране от страна на клиента. Курсът включва запознаване с HTML5, CSS3, програмиране на JavaScript, обектно-ориентирано програмиране (ООП) с JavaScript, JavaScript APIs от HTML5 стандарта, JavaScript frameworks, библиотеката jQuery, client-side UI библиотеки (KendoUI, YUI, jQuery UI), уеб дизайн за мобилни устройства и разработка на уеб приложения с HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery AJAX, REST услуги и JSON.

В края на курса студентите получиха проект за разработка на клиентско приложение. Курсовите проекти бяха два. Единия е приложение за изпращане на кодирани съобщения между двама или повече потребители. Втория проект е "Битка в София", в който курсистите трябваше да имплементират игра, подобна на играта "Танкове" от далечното Nintendo.

Тъй като обичението за уеб програмиране от страна на клиента беше продължение на миналогодишното обучение за Web Front-end разработка, курса беше по-труден и на защита се явиха 13 курсиста. Всички се представиха блестящо и ще получат сертификат за перфектното представяне. Ето го и класирането:

Име Оценка от проекта Домашно Бонус Общо
П. Колев 75 25 11 111
И. Христов 75 23 12 110
Д. Георгиева 71 21 12 104
Е. Хасан 72 21 9 102
И. Иванов 71 21 10 102
В. Букуров 72 21 7 100
Л. Сестримски 72 23 4 99
А. Вълчев 71 23 5 99
И. Пенев 69 23 3 95
К. Вандов 71 18 5 94
Г. Билюков 70 18 6 94
О. Иванов 66 21 6 93
Т. Мехмед 68 18 4 90

Сертификати и награждаване

Разработените проекти от двата курса могат да се ползват за обогатяване портфолиото на курсистите при кандидатстване за работа. Най-отличилите се участници в рамките на седмица ще получат покана за церемония по сертифициране, организирана от Академията на Телерик и специални награди от спонсора на инициативата – Телерик.