Telerik Academy

Сподели тази страница

Актуални курсове

Разгледайте най-актуалното от протичащите в момента обучения в Академията на Телерик. Вижте снимки от награждаването със сертификати на шампионите от отделните курсове и се информирайте за старта на нови обучения.


270 курсистa участваха в първи модул от обучение „Бизнес умения с Академията на PwC“

by User Not Found | авг 05, 2015

Близо 80% от участниците смятат, че курсът ще бъде полезен за професионалната им реализация  

Над 270 курсиста от „Софтуерната академия на Телерик“ се включиха в първи модул на курса по бизнес умения, който стартира на 1 юни и се реализира от Академията на PwC. В рамките на два месеца те се запознаха с основни бизнес понятия и развиха ключови лидерски и комуникативни умения.

Близо 80% от участниците в курс „Бизнес умения с Академията  на PwC“ споделят, че придобитите знания и умения ще им бъдат полезни в бъдещото професионално развитие. Обучението е отговор на тенденцията ИТ специалистите да притежават както добри технологични познания, така и базови бизнес умения. Те им помагат да развият по-задълбочен поглед върху работните процеси и обкръжаващата ги бизнес среда и да израстват по-бързо в кариерата си. 

Втората част на бизнес курса ще започне през ноември и ще акцентира върху теми като финанси за нефинансисти, управление на проекти със SCRUM и бизнес ефективност чрез предприемачество и иновативно мислене. Курсистите ще работят по два проекта в екип – решаване на бизнес казус и представяне на собствена бизнес идея. 

Обучението по бизнес умения е поредната инвестиция на Telerik, a Progress Company, в подготовката на софтуерни инженери с практически умения. То е част от 14-месечната програма „Софтуерна академия на Телерик“ и е достъпно само за обучаващите се в нея.