Telerik Academy
Skip Navigation LinksЗа нас / Лицензи

Лицензи

Екипът на Академията на Телерик разработва поредица от видео лекции, презентации, задачи и много други учебни материали за целите на безплатното обучение, което предлага. Ресурсите могат да бъдат използвани както от курсистите ни, така и от всички хора, проявяващи интерес към разработката на софтуер и свободното споделяне на знания, които спазват авторските права на Академията, описани на тази страница.


I. Лиценз за промяна и споделяне на материали (с некомерсиална цел) - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported

Всички материали, които носят този лиценз, могат да бъдат адаптирани, споделяни, копирани и разпространявани свободно при следните условия:

  1. Необходимо е да цитирате Академията на Телерик като източник на материалите
  2. Материалите не могат да бъдат използвани с комерсиални цели
  3. Ако съдържанието бъде променяно, преработвано или надграждано, то може да се разпространява само под същия или сходен лиценз.

При разпространението на оригиналните материали или преработени от вас версии е необходимо да цитирате Академията на Телерик като източник.

Защитените с този лиценз материали са обозначени със следното графично изображение и/или текст:

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Запознайте се с пълната информация за лиценза на английски език.


II. Лиценз за използване на материали (с некомерсиална цел) - Аttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Лицензът ви дава възможност свободно да използвате, копирате и споделяте всички презентации и ресурси на Академията, обозначени със съответния лиценз, без да ги променяте и при следните условия:

  1. Необходимо е да цитирате носителя на авторските права като източник на материалите. Това може да бъде Академията на Телерик, външна организация или лектора на самия курс
  2. Материалите не могат да бъдат използвани с комерсиални цели
  3. Съдържанието не може да бъде променяно, преработвано или надграждано. Не се разрешава разработката на производни материали (преводи, модификации и др.).

Условията, описани от лиценза могат да бъдат променяни само при наличието на писмено съгласие, разрешение от носителя на авторските права. Не забравяйте при разпространението на материалите да цитирате името на носителя на авторските права.
Защитените с този лиценз материали са обозначени със следното графично изображение и/или текст:

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Прочетете пълната информация за лиценза на английски език.


III. Използване на материали без право на разпространение

В рамките на Софтуерната академия на Телерик се провеждат няколко курса, които не са публични. „Телерик“ АД е носител на авторските права върху материалите в тези курсове.  Всички материали към тези курсове могат да бъдат използвани само с учебна цел единствено от участниците, регистрирани за участие в програмата. Ресурсите не могат да бъдат предоставяни на други лица, както и да бъдат променяни или разпространявани под формата на производни материали. Всяко нарушение на тази забрана подлежи на санкции съгласно Закона за авторското право и сродните му права  както и съгласно и приложимото  законодателство на Република България.

Контакти

Вашите въпроси относно Академията на Телерик и използваните лицензи за защита на авторските права можете да зададете по email: info@telerikacademy.com.